Strona główna

Razem na Święta-Dbam o Mój Zasięg

W tym roku po raz pierwszy uczniowie klasy VII przystąpili do akcji „Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj!" organizowanej przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg. Akcja ta doskonale wkomponowała się również w organizowaną przez MEN kampanię „Razem na Święta".

Czytaj więcej...

Powrót uczniów klas 1-3 do nauki stacjonarnej oraz kontynuacja nauki na odległość dla uczniów klas 4-8

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od poniedziałku 18 stycznia 2021r. uczniowie klas 1-3 wracają do stacjonarnego nauczania w szkole, które będzie realizowane w ścisłym reżimie sanitarnym. Zajęcia będą odbywać się według planu lekcji zamieszczonego w dzienniku elektronicznym.

Jednocześnie informujemy, że w klasach 4-8 będzie realizowana nauka na odległość z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

Świetlica szkolna pozostaje czynna w tych samych godzinach, które obowiązywały przed nauczaniem zdalnym. W świetlicy przebywać mogą uczniowie rodziców pracujących lub oczekujących na zajęcia dodatkowe.

Szkoła będzie pracowała w oparciu o wytyczne MEiN, MZ, GiS https://www.gov.pl/.../wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3 obowiązujące w okresie pandemii Covid-19, które mają zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, ich rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły.

Do szkoły może uczęszczać uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz uczeń, którego domownicy nie przebywają w izolacji.
W przestrzeni wspólnej szkoły (np. szatnia) oraz w przestrzeni publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa obowiązuje nakaz osłaniania ust i nosa.

Konsultacje dla uczniów klasy 8

Uczniowie klas ósmych będą mieli możliwość uczestniczenia w konsultacjach indywidualnych lub prowadzonych w małych grupach z przedmiotów egzaminacyjnych (język polski, matematyka, język angielski).

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami, zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczącymi powrotu uczniów:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach

 

Zapraszamy do udziału w akcji "Rodacy Bohaterom"

RodacyBohateromDo 21.12.2020 r. prowadzimy zbiórkę pieniężną i prosimy o własnoręcznie wykonane kartki patriotyczne, które zostaną przekazane Kombatantom i naszym Rodakom na Kresach Wschodnich. Zebrane pieniądze przekażemy organizatorom akcji „Rodacy Bohaterom”, którzy wykonają paczki żywnościowe i zakupią środki ochrony osobistej w związku z Covid-19.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
https://rodacybohaterom.pl/

Zapraszamy do włączenia się w naszą akcję
uczniowie, rodzice i wychowawca klasy VI