Poniżej wyniki drugiego etapu, drugiej edycji - Gminnego Konkursu Chemicznego "Tajemnice Układu Okresowego Pierwiastków Chemicznych":

WYNIKI

 

28 kwietnia 2023 roku w Szkole Podstawowej w Babinie odbyła się akademia z okazji 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczysty apel został przygotowany przez uczniów klasy II i III pod kierunkiem wychowawczyń - pani Edyty Czerskiej oraz pani Hanny Zioło . Podczas uroczystości uczniowie mogli wzbogacić swoją wiedzę historyczną dotyczącą tej niezwykle ważnej w naszych dziejach ustawy. Patriotyczne wiersze i piosenki pozwoliły przenieść się w przeszłość oraz dostarczyć wielu wzruszeń. Galowy strój uczniów podkreślał szacunek do ojczyzny oraz do ważnych historycznych wydarzeń. Po części artystycznej wzbogaconej prezentacją multimedialną, głos zabrała pani dyrektor Anna Musiej. W swym wystąpieniu podziękowała za przygotowanie apelu, przeprowadziła również rozmowę z uczniami na temat rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz Dnia Flagi. Widzowie nagrodzili artystów gromkimi brawami.

3maja 3maja3 3maja4 3 maja2

27 kwietnia 2023 r. w Szkole Podstawowej w Babinie miało miejsce prawdziwe święto matematyki. Pięć drużyn ze szkół podstawowych z terenu gminy Bełżyce zmierzyło się w rozgrywkach finałowych Gminnego Konkursu logiczno-matematycznego Bystra Główka, którego pomysłodawcą jest nauczycielka matematyki ze SP w Babinie pani Iwona Kuś-Jankowska. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Burmistrza Bełżyc. Rywalizacja była bardzo zacięta. Bardzo nas cieszy, że wszyscy uczniowie wykazali się umiejętnością logicznego myślenia na bardzo wysokim poziomie.

Na podium stanęli:

I miejsce - drużyna Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełżycach,

II miejsce - drużyna Szkoły Podstawowej nr 2 w Bełżycach,

III miejsce - drużyna Szkoły Podstawowej w Babinie.

Gratulujemy!

Nagrody w konkursie ufundowała Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Babinie, za co gorąco dziękujemy.

bys1 bys2 bys3

Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa w Babine otrzymała wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3.

W ramach programu uzyskaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 1 500,00 zł na oddział Przedszkolny przy Szkoły Podstawowej w Babinie oraz 3 000,00 zł na Szkołę Podstawową w Babinie.

80% kosztów realizacji zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” finansowanych jest z budżetu Państwa, natomiast 20% dofinansowane zostało ze środków Gmina Bełżyce.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 jest kolejną edycją wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa oraz modernizację bibliotek w Polsce.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa oraz zakup nowości wydawniczych.