W piątek 24 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2021/2022. Podczas uroczystości gościliśmy z ramienia organu prowadzącego szkołę Panią Bożenę Dziewicką przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych, ks. Ryszarda Wasilaka, Panią Małgorzatę Zaborską przewodniczącą Rady Rodziców, rodziców naszych uczniów, nauczycieli i najważniejszych bohaterów tego wyjątkowego dnia, czyli uczniów Szkoły Podstawowej w Babinie.
Podczas spotkania kończącego rok szkolny 2021/2022 Pani Dyrektor Anna Musiej wraz z wychowawcami poszczególnych klas uroczyście wręczyła świadectwa uczniom kończącym szkołę podstawową szkoły oraz tym uczniom, którzy uzyskali świadectwa z wyróżnieniem.

logo LaborLaboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem działań ma być stworzenie bazy nowoczesnej szkół, w której zajęcia będą prowdzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Laboratoria Przyszłości to wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

W ramach tego wsparcia Szkoła Podstawowa w Babinie otrzymała od państwa wsparcie finansowe w wysokości 30 000 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana na zakup nowoczesnego wyposażenia np. drukarek 3D, mikrokontrolerów, robotów, sprzętu do nagrań, pomocy dydaktycznych.