Anna Musiej 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babinie,

nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie 

Joanna Mozel

Nauczycielka oddziału przedszkolnego

Agata Cabań

Nauczycielka oddziału przedszkolnego

Hanna Zioło

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni klasy II

 Emilia Całka

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i logopedii, wychowawczyni klasy III

Edyta Czerska

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni klasy I

Iwona Kuś-Jankowska

Nauczycielka matematyki i informatyki, wychowawczyni klasy IV i V

Agata Ruszniak

Nauczycielka matematyki, informatyki i fizyki

Karolina Obel

Nauczycielka języka polskiego, wychowawczyni klasy VIII

Marta Kalamon

Nauczycielka języka angielskiego i plastyki

Marzena Plewik

Nauczycielka geografii, przyrody i doradztwa zawodowego

Konrad Kotłowski

Nauczyciel biologii i chemii

Ireneusz Rumiński

Nauczyciel wychowania fizycznego i techniki

Anna Sadlak

Nauczycielka religii i historii

Ola Dziurka

Nauczycielka muzyki

Agata Stachyra

Nauczycielka języka niemieckiego

Wojciech Ostasz

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Mariola Bednarczyk

Nauczycielka wspomagająca

Justyna Trela-Ul

Nauczycielka wspomagająca

Beata Ogryzko - Wiewiórowska

Nauczycielka wspomagająca, psycholog szkolny