Po przeprowadzonych wyborach samorządu uczniowskiego i podliczeniu głosów w roku szkolnym 2021/2022 kadencje objęli :

1. Przewodniczący: Bartłomiej Walczak, kl. VIII

2. Zastępca przewodniczącego: Klaudia Zając, kl. VIII

3. Skarbnik: Roksana Dalmata, kl. VIII

Opiekun SU w roku szkolnym 2021/2022 

Joanna Pustelny