Po przeprowadzonych wyborach samorządu uczniowskiego i podliczeniu głosów w roku szkolnym 2023/2024 kadencje objęli :

1. Przewodniczący: Amelia Bednarczyk, kl. VII

2. Zastępca przewodniczącego: Magdalena Zaborska, kl. VI

3. Skarbnik: Maja Pietrzak, kl. VII

Opiekun SU w roku szkolnym 2023/2024

Justyna Trela-Ul