Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego do Szkoły Podstawowej w Babinie na rok szkolny 2021/2022 w postępowaniu uzupełniającym

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego do Szkoły Podstawowej w Babinie na rok szkolny 2021/2022

 

Listy kandydatów przyjętych do Szkoły Podstawowej w Babinie na rok szkolny 2021/2022:

 

1) Lista kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego 

          grupa I

          grupa II

 

2) Lista kandydatów przyjętych do klasy I

 

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia:

Potwierdzenie woli - oddział przedszkolny

 Potwierdzenie woli - klasa I

 

 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej
w roku szkolnym 2021/2022

 

 

    

  1.   Harmonogram rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych 
  2.   Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych
  3.   Uchwała Nr XXXIII/198/2017 Rady Miasta z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia  kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli
  4.   Zarządzenie Nr 15/21 Burmistrza Bełżyc z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
  5.   Załącznik nr 1 - oświadczenie o uczęszczaniu starszego dziecka do przedszkola
  6.   Załącznik nr 2 - oświadczenie o zatrudnieniu rodziców
  7.   Załącznik Nr 3 - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
  8.   Wniosek o przyjęcie do klasy I
  9.   Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
  10.   Potwierdzenie woli kontynuacji nauki w oddziale przedszkolnym