Grono Pedagogiczne

 

 

Anna Musiej 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babinie,

nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie 

Joanna Mozel

zast. Sylwia Zawierucha

Nauczycielka oddziału przedszkolnego

Agata Cabań

Nauczycielka oddziału przedszkolnego

Hanna Zioło

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej,

wychowawczyni klasy I

 Emilia Całka

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i logopedii,

wychowawczyni klasy II

Edyta Czerska

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej,

wychowawczyni klasy III

Iwona Kuś-Jankowska

Nauczycielka matematyki i informatyki,

wychowawczyni klasy IV

Agata Ruszniak

Nauczycielka matematyki, informatyki i fizyki,

wychowawczyni klasy VI

Karolina Obel

Nauczycielka języka polskiego,

wychowawczyni klasy VII

Marta Kalamon

Nauczycielka języka angielskiego i plastyki,

wychowawczyni klasy VIII

Marzena Plewik

Nauczycielka geografii, przyrody i doradztwa zawodowego

Konrad Kotłowski

Nauczyciel biologii i chemii

Ireneusz Rumiński

Nauczyciel wychowania fizycznego i techniki

Anna Sadlak

Nauczycielka religii

Ola Dziurka

Nauczycielka muzyki

Agata Stachyra

Nauczycielka języka niemieckiego

Wojciech Ostasz

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa wiedzy o społeczeństwie

Mariola Bednarczyk

Nauczycielka wspomagająca

Justyna Trela-Ul

Nauczycielka wspomagająca