Grono Pedagogiczne

 

 

Anna Musiej 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babinie,

nauczycielka języka polskiego, historii, wychowania do życia w rodzinie 

Joanna Mozel

Nauczycielka oddziału przedszkolnego

Emilia Całka

Nauczycielka oddziału przedszkolnego i logopedii

 Edyta Czerska

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej,

wychowawczyni klasy I

Hanna Zioło

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej,

wychowawczyni klasy II

Agata Ruszniak

Nauczycielka matematyki, informatyki, zajęć komputerowych i fizyki,

wychowawczyni klasy IV

Paulina Rokicka

Nauczycielka języka polskiego i logopedii,

wychowawczyni klasy V

Marta Kalamon

Nauczycielka języka angielskiego i plastyki,

wychowawczyni klasy VI

Marzena Plewik

Nauczycielka przyrody, geografii, doradztwa zawodowego,

wychowawczyni klasy VII

Iwona Kuś-Jankowska,

zast. Justyna Jusyn

Nauczycielka matematyki,

wychowawczyni klasy VIII

Konrad Kotłowski

Nauczyciel biologii i chemii

Ireneusz Rumiński

Nauczyciel wychowania fizycznego, techniki i zajęć technicznych

Anna Sadlak

Nauczycielka religii

Milena Wnuk

Nauczycielka muzyki

Magdalena Wójtowicz

Nauczycielka języka niemieckiego

Anna Pietrzak

Nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie

Wojciech Ostasz

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Mariola Boguta

Nauczycielka wspomagająca

Joanna Palusińska

Nauczycielka wspomagająca