29 września 2021 r. kilka minut po godzinie 8:00 usłyszeliśmy alarm oznaczający konieczność natychmiastowego opuszczenia budynku szkoły przez wszystkich uczniów i pracowników szkoły. Jak się okazało była to próbna ewakuacja. Celem przeprowadzonych ćwiczeń było przypomnienie uczniom i pracownikom szkoły procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia życia i zdrowia. Uczniowie pod opieką nauczycieli, zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili sale lekcyjne i udali się w bezpieczne miejsce, na boisko szkolne, gdzie zorganizowano zbiórkę. Ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie. Na uwagę zasługuje fakt, że podczas ćwiczeń dzieci zachowały spokój i w sposób zorganizowany opuściły budynek szkoły. Nauczyciele zapewnili bezpieczeństwo dzieciom, które znajdowały się pod ich opieką. Wszystkie dane o stanie liczebnym poszczególnych klas zostały przekazane pani Dyrektor, odpowiedzialnej za właściwy przebieg ewakuacji. Po powrocie do budynku szkolnego wszyscy uczniowie zgromadzili się na korytarzu, gdzie strażacy udzielili wszystkim kilku cennych wskazówek dotyczących właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia. Następnie nauczyciel wychowania fizycznego jeszcze raz przypomniał uczniom zasady dotyczące bezpieczeństwa oraz przebiegu drogi ewakuacyjnej. Działania takie uczą, jak nie popadać w panikę w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia. Ćwiczenie przeprowadziła jednostka OSP z Babina, całą akcją sprawnie pokierował naczelnik OSP Babin pan Marek Sieńko, na którego ręce składamy gorące podziękowania za zaangażowanie i owocną współpracę ze Szkołą Podstawową w Babinie.
1 2 3 4
 5  8  7  6
6  10 11  12