W mijającym tygodniu w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci zostali wyłonieni spośród przedstawicieli samorządów klasowych dwóch najstarszych rocznikowo klas naszej szkoły. Na krótkim spotkaniu organizacyjnym, które odbyło się 8 września, zaprezentowano sylwetki kandydatów oraz zasady przeprowadzenia wyborów. Następnie kandydaci rozpoczęli kampanię wyborczą, w trakcie której przedstawiali swoje pomysły dotyczące działań na rzecz społeczności szkolnej oraz zabiegali o głosy wyborców.
W dniu 14 września odbyły się wybory nadzorowane przez komisję wyborczą w składzie:
p. Joanna Pustelny (opiekun Samorządu Szkolnego) oraz uczniowie z kl. IV Maciej Iwaniak oraz Błażej Walczak. Przygotowano urnę wyborczą oraz specjalne karty do głosowania.
Każdy uczeń szkoły mógł oddać swój głos na wybranego kandydata.
W drodze demokratycznego głosowania członkami Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022 zostali:
• Bartłomiej Walczak – przewodniczący
• Klaudia Zając – zastępca przewodniczącego
• Roksana Dalmata - skarbnik
Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w wyborach, a członkom nowo wybranego Samorządu Uczniowskiego gorąco gratulujemy i życzymy owocnej pracy.
2  3 1