Pierwsza szkoła w Babinie powstała w połowie XIX wieku, jak podaje kronika szkolna, prowadzona przez długoletniego kierownika szkoły Apoloniusza Wolańskiego. Początkowo była to szkoła prywatna, a później rządowa. Inicjatorką jej założenia była ówczesna właścicielka dóbr Jaroszewice koło Babina - Michalina Zarańska. Szkoła mieściła się w starym, nieczynnym młynie na wschodnim krańcu wsi. Około 1865 r. przeniesiono ją do nowego, specjalnie dla jej potrzeb wzniesionego drewnianego budynku o jednej sali lekcyjnej, którego fundatorem był syn Michaliny - Józef Zarański. Po 1871 roku usunięto w Królestwie Polskim ze szkół język polski. Szkoła w Babinie stała się rosyjską placówką. Szkołę polską w Babinie reaktywowano 6 listopada 1916 r. w warunkach okupacji austriackiej. W roku szkolnym 1916/17 rozpoczęło w niej naukę 64 dzieci. Pierwszą nauczycielką była Stefania Sadowska. Równocześnie w Babinie przystąpiono do walki z analfabetyzmem poprzez wieczorowe kursy pisania i czytania dla dorosłych, organizowane w latach 1916-19, którymi kierował Stanisław Jaroszyński. W 1921 roku w chwili objęcia obowiązków służbowych przez Apoloniusza Wolańskiego budynek szkoły był kompletną ruiną. Dlatego w latach 1922/23 przeprowadzono gruntowny remont. W 1927 roku rozpoczęto wznoszenie murowanego, nowego budynku szkolnego, zaprojektowanego przez architekta powiatu lubelskiego inż. Kelles-Krauze. Uroczystość poświęcenia nowego obiektu odbyła się 28 czerwca 1931 roku. Służy on szkole babińskiej do dziś. W 1967 roku powołano Komitet Rozbudowy Szkoły, a w 1969 roku odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowego segmentu szkolnego przez sekretarza Krajowego Komitetu Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów - Tadeusza Wysockiego. Dokument umieszczono w niklowanej gilzie, którą szkoła otrzymała w darze od Zakładów Elektro-Maszynowych "Eda" w Poniatowej. Nauka w nowym segmencie szkolnym rozpoczęła się w roku szkolnym 1971/72. Stary budynek szkolny został zmodernizowany i dostosowany do obecnych potrzeb. W roku szkolnym 1974/75 obniżono stopień organizacyjny szkoły - stała się ona 4-klasowym punktem filialnym Zbiorczej Szkoły Gminnej w Bełżycach. Wówczas szkole podstawowej przydzielono pomieszczenia na piętrze, natomiast w pozostałej części budynku umieszczono Zasadniczą Szkołę Rolniczą i Technikum Rolnicze. W 1980 roku szkoła babińska stała się ponownie placówką 8-klasową, a szkoły rolnicze przeniesiono do Bełżyc. Od roku szkolnego 1999/2000 szkoła w Babinie jest - w wyniku kolejnej reformy oświaty - placówką 6-klasową. Obecnie w szkole na parterze znajdują się: zastępcza sala gimnastyczna, trzy sale lekcyjne, biblioteka, centrum multimedialne. W nowej części mieszczą się: szatnia, dwie klasy lekcyjne, gabinet dyrektora, kuchnia i łazienki. Natomiast na piętrze są: trzy sale lekcyjne, sala komputerowa, pokój nauczycielski oraz łazienka.

           Uczniowie i nauczyciele chętnie przygotowują uroczystości szkolne, środowiskowe, gminne, powiatowe, a także biorą udział w konkursach, reprezentując i promując szkołę na zewnątrz. Sprawują opiekę nad grobami partyzantów na miejscowym cmentarzu, za co szkoła w 1983 roku otrzymała odznakę Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej od Wojewódzkiego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa.

Od 2003 r. funkcjonuje także Klub Przedszkolaka, do którego uczęszczają dzieci przedszkolne. Znajduje się również Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bełżycach, dzięki której społeczność lokalna ma możliwość korzystania z zasobów bibliotecznych. W ostatnich latach wykonano proekologiczne inwestycje: w 1997 r. przebudowując kotłownię z węglowej na gazową, a w 2000 roku oddając do użytku ekologiczną oczyszczalnię ścieków. W latach 2010 - 2011 przeprowadzono modernizację szkoły „Szkoła na miarę XXI wieku- kompleksowa modernizacja Szkoły Podstawowej w Babinie gm. Bełżyce”.

W skutek reformy z 2017 r. 6-klasowa szkoła została przekształcona w 8-klasową Szkołę Podstawową w Babinie.

Funkcje dyrektora lub kierownika szkoły w Babinie pełnili: Apoloniusz Wolański (w latach 1921 - 1954), Irena Wolańska Grzybowa (1954 - 1966), Stanisława Kamińska Babisz (1966 -1972), Ryszard Baran (1972 - 1974), Krystyna Madej (1974 - 1975), Zofia Kwiatkowska (1975 - 1976), Dominika Smoleń (1976 - 1980), Tadeusz Jersak (1980 - 1989), Henryk Woźniak (1989- 2004), Janusz Rodak (2004 -2014), obecnie Anna Musiej (od 2014 r.).