26.04.2024 r. w Szkole Podstawowej w Babinie obchodziliśmy 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ustawa ta została zatwierdzona przez Sejm Wielki w roku 1791, była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej. Jej inicjatorami byli między innymi: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Adam Czartoryski, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj.
Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) ustawą zasadniczą.
Chcąc uczcić ten historyczny moment, uczniowie pod kierunkiem pani Agaty Ruszniak i pana Ireneusza Rumińskiego, przygotowali część artystyczną, przybliżającą społeczności szkolnej wydarzenia z 1791 r.
 1  2  3
 4  5  6