Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa w Babine otrzymała wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3.

W ramach programu uzyskaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 1 500,00 zł na oddział Przedszkolny przy Szkoły Podstawowej w Babinie oraz 3 000,00 zł na Szkołę Podstawową w Babinie.

80% kosztów realizacji zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” finansowanych jest z budżetu Państwa, natomiast 20% dofinansowane zostało ze środków Gmina Bełżyce.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 jest kolejną edycją wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa oraz modernizację bibliotek w Polsce.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa oraz zakup nowości wydawniczych.