Strona główna

Mistrz języka angielskiego

Dnia 20 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Babinie odbył się szósty finał międzyszkolnego konkursu z języka angielskiego pt. „English Master 2018”. Konkurs był skierowany do uczniów z klas IV-VII ze szkół podstawowych z terenów wiejskich gminy Bełżyce, a jego organizatorem była pani Marta Kalamon. Celem konkursu było wspieranie uczniów uzdolnionych językowo w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań. W konkursie udział wzięły dzieci ze szkół w Babinie, Matczynie, Wronowie, Wierzchowiskach i Chmielniku.

Uczniowie brali udział w zmaganiach, które składały się z dwóch etapów. Ich zadaniem było napisanie testów sprawdzających znajomość słownictwa, gramatyki i umiejętności z zakresu języka angielskiego. Prace konkursowe oceniane były przez komisję konkursową składającą się z nauczycieli języka angielskiego z zaproszonych placówek.

Spośród 16 uczestników Mistrzem języka anielskiego została uczennica ze Szkoły Podstawowej w Matczynie, która zajęła pierwsze miejsce. Na pozycji drugiej uplasował się nasz uczeń ze Szkoły Podstawowej w Babinie, a na trzeciej uczennica ze Szkoły Podstawnej w Chmielniku. Komisja konkursowa postanowiła również przyznać jedno wyróżnienie dla uczennicy ze Szkoły Podstawowej w Matczynie.

Laureatom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do intensywnej nauki języka angielskiego oraz udziału w kolejnych edycjach konkursu „English Master”.

Marta Kalamon

Razem odkryjmy świat programowania

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu ,,Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu lubelskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 3 ,,Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”. Działanie nr 3.2 ,,Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej'' współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest przez Fundację VCC w partnerstwie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim oraz Fundacją „Wschodni Klaster Innowacji”. Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych. W ramach realizacji projektu dwie nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyły w szkoleniu grupowym z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania dla nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej w wymiarze 35 godzin. Od 20.02.2018 r. uczniowie klasy I oraz III uczestniczyli w „ZAJĘCIACH PROGRAMOWANIA W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚRODOWISKU SCRATCH”, które realizowane są podczas zajęć pozalekcyjnych, w formie warsztatów w wymiarze 30 godzin. Zajęcia te odbywały się dwa razy w tygodniu w dwugodzinnych blokach edukacyjnych . Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia kompetencji w zakresie programowania i nauczania programowania wśród najmłodszych uczniów naszej szkoły.

Hanna Zioło

 

Dzień Ziemi

Obchody Światowego Dnia Ziemi 2018 w Szkole Podstawowej w Babinie odbyły się w tym roku pod hasłem:

KONIEC ZANIECZYSZCZENIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Organizacja Earth Day Network, prowadząca Dzień Ziemi na całym świecie, ogłosiła, że Dzień Ziemi

2018 będzie koncentrować się na mobilizacji świata do likwidacji zanieczyszczeń plastikowych, w tym

tworzeniu globalnego wysiłku w celu wyeliminowania jednorazowych tworzyw sztucznych oraz

globalnej regulacji dotyczącej usuwania tworzyw sztucznych.

20 kwietnia w naszej szkole odbyły się:

1. Zajęcia edukacyjne dla klas młodszych na temat zdrowia i innych zagrożeń związanych między

innymi z użyciem i utylizacją plastiku, w tym zanieczyszczeniem naszych oceanów, wody i dzikiej

przyrody. Dzieci dowiedzą się także, że rozkładające się tworzywa sztuczne stwarzają poważne

problemy na całym świecie. Podczas zajęć dzieci wykonywały prace – przedmioty do wykorzystania w

życiu codziennym z odpadów z tworzyw sztucznych. Najciekawsze prace zostały nagrodzone.

2. Konkurs wiedzy przyrodniczej dla klas starszych. Jak co roku dwóch uczniów – przedstawicieli

poszczególnych klas odpowiadało na pytania z zakresu przyrody.

3. Obchody podsumowaliśmy przedstawieniem przygotowanym przez uczniów klas I i VI wraz z

wychowawcami.

W trakcie obchodów można było zakupić torby ekologiczne wielokrotnego użytku, z których dochód

przeznaczony był na potrzeby chóru szkolnego.

Marzena Plewik

Święta Zmartwychwstania

 

 WielkanocNiech Zmartwychwstanie przyniesie pokój, radość

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Życzymy, by był to czas serdecznych spotkań

w gronie rodziny i wśród przyjaciół

 

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz wszyscy pracownicy Szkoły Podstawowej w Babinie.