Strona główna

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

W tym roku uczniowie naszej szkoły wyjątkowo uroczyście obchodzili sto pierwszą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Obchody Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej w Babinie odbyły się 13 listopada 2019 r., kiedy to uczniowie wystąpili przed społecznością szkolną. Uczniowie klas VI i VII wraz z chórem szkolnym zaprezentowali montaż muzyczno-słowny przygotowany pod kierunkiem p. Marty Kalamon i p. Mileny Wnuk. Uroczystość uświetniły biało - czerwone  dekoracje i trzymane przez uczniów flagi.

11 listopada chórzyści z naszej szkoły wystąpili z pieśniami patriotycznymi przed społecznością lokalną w Kościele Parafialnym pw. św. Andrzeja Boboli w Babinie. Rodzice z dumą i wzruszeniem obejrzeli występy swoich pociech.

Marta Kalamon

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada w Lublinie

Przekazujemy Państwu informację, którą otrzymaliśmy z Kuratorium Oświaty w Lublinie:

Szanowni Państwo,
w związku ze zbliżającymi się obchodami Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada, w imieniu Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka przekazuję odezwę Komitetu Honorowego wraz z programem obchodów z prośbą o zamieszczenie tych materiałów na stronach szkół i na tablicach ogłoszeń w widocznych miejscach na terenie szkół.
Z wyrazami szacunku,
Kurator Oświaty w Lublinie
Teresa Misiuk

ODEZWA

PROGRAM OBCHODÓW

 

Dzień Edukacji Narodowej

14 października to szczególny dzień w kalendarzu imprez szkolnych. W tym dniu uczniowie wyrażają swoją wdzięczność pedagogom i innym pracownikom szkoły za trud włożony w ich wychowanie, za dar nauki i cierpliwe, wspaniałe przewodnictwo na trudnej drodze zdobywania wiedzy, składając życzenia. Dzień ten jest wspaniałą okazją do spotkania z emerytowanymi nauczycielami, pracownikami administracji i obsługi, którzy zawsze chętnie odwiedzają mury naszej szkoły. Wśród gości, którzy przybyli na uroczystość, byli również: zastępca Burmistrza Pan Ryszard Biernacki, Sekretarz Gminy Pani Joanna Kaznowska, Ks. Ryszard Wasilak, Radny Rady Miejskiej w Bełżycach Pan Andrzej Bednarczyk oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Małgorzata Zaborska. Głównym punktem obchodów Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole była uroczysta akademia przygotowana przez uczniów klasy III i VI oraz dzieci z oddziału przedszkolnego z grupy II, pod kierunkiem Pani H. Zioło i Pani A. Cabań. Po apelu zaproszeni goście, nauczyciele i pracownicy szkoły zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców, za który serdecznie dziękujemy.

Hanna Zioło

Pokazy historyczne "Wrzesień 39"

09 października wystąpiła w naszej szkole grupa REKONSTRUKTO, która zaprezentowała pokaz historyczny pt. "Wrzesień 39", czyli rzecz o tym, jak wybuchła II Wojna Światowa, a zniknęła II Rzeczpospolita.

W czasie aktywizującego uczniów pokazu zaprezentowany został etos żołnierza i ułana w społeczeństwie polskim, polski mundur wojskowy wz 36 (szeregowy i podoficer), ekwipunek i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej, bezpieczne repliki broni, technika wojskowa, łączność i zaopatrzenie, musztra i sprzęt bojowy oraz sytuacja międzynarodowa II Rzeczpospolitej. Najwięcej entuzjazmu budziły rekonstrukcje z udziałem publiczności, do których nie brakowało chętnych.

Alarm przeciwpożarowy

04 października 2019 r. usłyszeliśmy alarm oznaczający konieczność natychmiastowego opuszczenia budynku szkoły przez wszystkich uczniów i pracowników szkoły. Była to próbna ewakuacja. Celem przeprowadzonych ćwiczeń było przypomnienie uczniom i pracownikom szkoły procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia życia i zdrowia. Uczniowie pod opieką nauczycieli, zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili sale lekcyjne i udały się do bezpiecznego miejsca, boisko szkolne, na którym zorganizowano zbiórkę. Ewakuacja przebiegła sprawnie. Na uwagę zasługuje fakt, że podczas ćwiczeń dzieci zachowały spokój i w sposób zorganizowany opuściły budynek szkoły. Nauczyciele zapewnili bezpieczeństwo dzieciom, które znajdowały się pod ich opieką. Wszystkie dane o stanie liczebnym poszczególnych klas zostały przekazane pani Dyrektor, odpowiedzialnej za właściwy przebieg ewakuacji. Działania tego typu uczą nie popadać w panikę w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia. Ćwiczenie przeprowadziła jednostka OSP z Babina pod dowództwem p. Marka Sieńko, na którego ręce składamy gorące podziękowania za zaangażowanie i owocną współpracę ze Szkołą Podstawową w Babinie.

Hanna Zioło