Strona główna

ZESTAWY ZADAŃ POWTÓRKOWYCH

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych wszystkie informacje dotyczące nauki zdalnej w naszej szkole znajdują się na dzienniku elektronicznym.

Poza tym zachęcamy uczniów klasy VIII, ale również klasy VII, do korzystania z pakietów materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów. Jest to jeden z możliwych sposobów powtórki przed egzaminem.

Zestawy zadań powtórkowych

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BABINIE

Szanowni Państwo, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Babinie zwracamy się z prośbą, o zgłaszanie drogą mailową chęci zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego lub do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021.
Dokumentację w formie papierowej będzie można dostarczyć w terminie późniejszym.

Z poważaniem
Dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Babinie

Anna Musiej

 

PILNE!!!

Szanowni Państwo Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Babinie,

informuję, że zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, w związku z zaistniałą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną związaną z wystąpieniem potwierdzonego przypadku koronawirusa na terenie Bełżyc na wniosek Dyrektora w Szkole Podstawowej w Babinie zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze zostają zawieszone w dniach od 11.03.2020 r. (środa) do 13.03.2020 r. (piątek).

Natomiast decyzją Ministra Edukacji Narodowej od poniedziałku 16.03.2020 r. do  środy 25 marca 2020 r. zostaje czasowo ograniczone funkcjonowanie wszystkich jednostek oświatowych w Polsce, co oznacza, że w tych dniach Szkoła Podstawowa w Babinie będzie zamknięta.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Babinie

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Babinie

Informujemy, że w związku z potwierdzonym przypadkiem koronawirusa w Szpitalu Powiatowym im. Dr W. Oczki w Bełżycach zajęcia w Szkole Podstawowej w Babinie w dniu 11 marca 2020 r. zostają zawieszone. Jak poinformował Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka dalsze decyzje zostaną podjęte dzisiaj na spotkaniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lublinie.

O decyzjach tam wypracowanych zostaniecie Państwo poinformowani niezwłocznie.

Prosimy Państwa o zachowanie spokoju, wzmożoną ostrożność higieniczną oraz zwrócenie szczególnej uwagi na objawy związane z temperaturą powyżej 38 stopni C, bólami mięśni i trudnościami w oddychaniu.
Z poważaniem
Anna Musiej