Strona główna

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

List Ministra Edukacji Narodowej:

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

W załączeniu przekazuję Państwu terminy postępowania rekrutacyjnego oraz komunikat MEN w tej sprawie. Proszę o zapoznanie się z tymi informacjami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, uczniom i rodzicom.

Materiały są dostępne także na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

 

Załączniki:

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 – plik w wersji word

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 – plik pdf

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – komunikat MEN

Nasze wspomnienia ze spotkań z Ojcem Świętym Janem Pawłem II

wspomnieniaObecna sytuacja zmusiła nas do zmiany formy naszych działań, my jednak cały czas pamiętamy o Papieżu Janie Pawle II. Rodzice uczniów klasy V wraz z wychowawcą przygotowali swoje wspomnienia zapisane na kartkach oraz zdjęcia i pamiątki ze spotkań z Ojcem Świętym. Dołączyliśmy również do projektu „Dar na Stulecie”, którego celem jest stworzenie pomnika z serc i umysłów Polaków zbudowanego z inicjatyw modlitewnych i charytatywnych, naukowych i artystycznych, edukacyjnych i wychowawczych. Organizatorzy spiszą je w księdze, którą złożą – jako wotum – w sanktuarium św. Jana Pawła II w dniu jego setnych urodzin. Zachęcamy wszystkich, aby włączyć się w naszą inicjatywę i w komentarzach na Facebooku szkolnym dodać swoje wspomnienia, zdjęcia czy pamiątki.

 Zapraszamy do obejrzenia zdjęć