Strona główna

Instaling - skuteczna nauka słówek

Nauka słówek z InstaLing w ramach zajęć z języka angielskiego i niemieckiego jest odpowiedzią na trudności w przyswajaniu słówek z języków obcych, wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego oraz próbą podniesienia jakości i efektywności pracy nauczyciela i szkoły.

Praca z InstaLing wspiera kluczowy dla sprawnego posługiwania się językiem obszar, jakim jest nauka słownictwa. Program umożliwia zapamiętywanie pisowni oraz poprawnej wymowy słówek, co w związku z faktem, iż efektywna i trwała nauka słownictwa z zastosowaniem tradycyjnych metod sprawia uczniom problemy, uzasadnia wprowadzanie innych rozwiązań- rozwiązań bazujących na narzędziach online, uwzględniających potrzeby i możliwości ucznia, zapewniających mu elastyczność pracy, obligujących do systematycznej nauki i uczących odpowiedzialności za swój proces kształcenia. Program skierowany jest dla uczniów klasy VII i VIII.