Strona główna

Zapraszamy do udziału w akcji "Rodacy Bohaterom"

RodacyBohateromDo 21.12.2020 r. prowadzimy zbiórkę pieniężną i prosimy o własnoręcznie wykonane kartki patriotyczne, które zostaną przekazane Kombatantom i naszym Rodakom na Kresach Wschodnich. Zebrane pieniądze przekażemy organizatorom akcji „Rodacy Bohaterom”, którzy wykonają paczki żywnościowe i zakupią środki ochrony osobistej w związku z Covid-19.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
https://rodacybohaterom.pl/

Zapraszamy do włączenia się w naszą akcję
uczniowie, rodzice i wychowawca klasy VI