Strona główna

Zakończenie projektu przez uczniów klasy V

Od września 2019 r. uczniowie klasy V realizowali ogólnopolski projekt edukacyjny „Lekcje z emocjami. Jak dbać o swój nastrój?” w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie, który obejmował cykl 8 godzin wychowawczych (7 zajęć zrealizowaliśmy w szkole i 1 lekcję zdalnie). Dzięki projektowi uczniowie poznali wartość i rolę różnych uczuć, rozwijali swoją empatię, samoświadomość oraz poznali sposoby radzenia sobie ze złością, agresją i stresem. Rozpoczynając projekt każdy otrzymał indeks do notowania postępów w projekcie, natomiast po zakończeniu otrzymaliśmy dyplom uczestnictwa. Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tych zajęciach.

Agata Ruszniak