Strona główna

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BABINIE

Szanowni Państwo, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Babinie zwracamy się z prośbą, o zgłaszanie drogą mailową chęci zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego lub do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021.
Dokumentację w formie papierowej będzie można dostarczyć w terminie późniejszym.

Z poważaniem
Dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Babinie

Anna Musiej