Strona główna

PILNE!!!

Szanowni Państwo Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Babinie,

informuję, że zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, w związku z zaistniałą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną związaną z wystąpieniem potwierdzonego przypadku koronawirusa na terenie Bełżyc na wniosek Dyrektora w Szkole Podstawowej w Babinie zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze zostają zawieszone w dniach od 11.03.2020 r. (środa) do 13.03.2020 r. (piątek).

Natomiast decyzją Ministra Edukacji Narodowej od poniedziałku 16.03.2020 r. do  środy 25 marca 2020 r. zostaje czasowo ograniczone funkcjonowanie wszystkich jednostek oświatowych w Polsce, co oznacza, że w tych dniach Szkoła Podstawowa w Babinie będzie zamknięta.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Babinie