Strona główna

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada w Lublinie

Przekazujemy Państwu informację, którą otrzymaliśmy z Kuratorium Oświaty w Lublinie:

Szanowni Państwo,
w związku ze zbliżającymi się obchodami Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada, w imieniu Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka przekazuję odezwę Komitetu Honorowego wraz z programem obchodów z prośbą o zamieszczenie tych materiałów na stronach szkół i na tablicach ogłoszeń w widocznych miejscach na terenie szkół.
Z wyrazami szacunku,
Kurator Oświaty w Lublinie
Teresa Misiuk

ODEZWA

PROGRAM OBCHODÓW