Strona główna

Pokazy historyczne "Wrzesień 39"

09 października wystąpiła w naszej szkole grupa REKONSTRUKTO, która zaprezentowała pokaz historyczny pt. "Wrzesień 39", czyli rzecz o tym, jak wybuchła II Wojna Światowa, a zniknęła II Rzeczpospolita.

W czasie aktywizującego uczniów pokazu zaprezentowany został etos żołnierza i ułana w społeczeństwie polskim, polski mundur wojskowy wz 36 (szeregowy i podoficer), ekwipunek i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej, bezpieczne repliki broni, technika wojskowa, łączność i zaopatrzenie, musztra i sprzęt bojowy oraz sytuacja międzynarodowa II Rzeczpospolitej. Najwięcej entuzjazmu budziły rekonstrukcje z udziałem publiczności, do których nie brakowało chętnych.