Strona główna

Podziękowanie

Podziękowanie dla firmy Dossche Sp. z o.o. za ufundowanie kompletu strojów sportowych.

Serdecznie dziękujemy za bezinteresowną pomoc. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za wielkie serce, dobroć, za wrażliwość i zrozumienie. Otrzymane wsparcie jest ogromnie ważne dla nas i naszych uczniów.

Z wyrazami wdzięczności i szacunku
Dyrektor, Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice Szkoły Podstawowej w Babinie.

 zdj1