Strona główna

Ogłoszenie

Informujemy, że w Szkole Podstawowej w Babinie akcja protestacyjna została zawieszona, w związku z tym od dnia 24 kwietnia 2019 r. zajęcia lekcyjne będą się odbywały zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Z poważaniem

Anna Musiej
Dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Babinie