Strona główna

Uwaga!

Przypominamy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego Szkoły Podstawowej w Babinie dni egzaminu ósmoklasisty tj. 15-17 kwietnia 2019 r. (poniedziałek, wtorek, środa) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

W tych dniach organizowane będą jedynie zajęcia opiekuńcze.