Strona główna

„IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”

W grudniu w naszej szkole realizujemy projekt Fundacji Dbam o Mój Z@sięg, którego celem jest zwrócenie uwagi wszystkich rodzin, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste,szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego w świecie, w który znaczącą rolę odgrywają technologie informacyjno-komunikacyjne, jak również – a może nawet przede wszystkim – kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych. W związku z tym uczniowie otrzymali przygotowane przez fundację kartki świąteczne, które zobowiązali się wypisać wspólnie ze swoimi rodzicami i wysłać do swoich bliskich lub znajomych.

Agata Ruszniak