Strona główna

Dzień Ziemi

Obchody Światowego Dnia Ziemi 2018 w Szkole Podstawowej w Babinie odbyły się w tym roku pod hasłem:

KONIEC ZANIECZYSZCZENIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Organizacja Earth Day Network, prowadząca Dzień Ziemi na całym świecie, ogłosiła, że Dzień Ziemi

2018 będzie koncentrować się na mobilizacji świata do likwidacji zanieczyszczeń plastikowych, w tym

tworzeniu globalnego wysiłku w celu wyeliminowania jednorazowych tworzyw sztucznych oraz

globalnej regulacji dotyczącej usuwania tworzyw sztucznych.

20 kwietnia w naszej szkole odbyły się:

1. Zajęcia edukacyjne dla klas młodszych na temat zdrowia i innych zagrożeń związanych między

innymi z użyciem i utylizacją plastiku, w tym zanieczyszczeniem naszych oceanów, wody i dzikiej

przyrody. Dzieci dowiedzą się także, że rozkładające się tworzywa sztuczne stwarzają poważne

problemy na całym świecie. Podczas zajęć dzieci wykonywały prace – przedmioty do wykorzystania w

życiu codziennym z odpadów z tworzyw sztucznych. Najciekawsze prace zostały nagrodzone.

2. Konkurs wiedzy przyrodniczej dla klas starszych. Jak co roku dwóch uczniów – przedstawicieli

poszczególnych klas odpowiadało na pytania z zakresu przyrody.

3. Obchody podsumowaliśmy przedstawieniem przygotowanym przez uczniów klas I i VI wraz z

wychowawcami.

W trakcie obchodów można było zakupić torby ekologiczne wielokrotnego użytku, z których dochód

przeznaczony był na potrzeby chóru szkolnego.

Marzena Plewik