Strona główna

Próbna ewakuacja szkoły

Alarm przeciwpożarowy

W piątek 18 października 2017 r. tuż przed godziną 11.45 usłyszeliśmy alarm oznaczający konieczność natychmiastowego opuszczenia budynku szkoły przez wszystkich uczniów i pracowników szkoły. Uczniowie pod opieką nauczycieli, sprawnie opuścili budynek i ustawili się klasami na boisku szkolnym. Jak się okazało była to próbna ewakuacja, która miała za zadanie przypomnieć uczniom oraz pracownikom szkoły, procedury dotyczące zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia życia i zdrowia. Ewakuacja przebiegła sprawnie. Na uwagę zasługuje fakt, że podczas ćwiczeń dzieci zachowały spokój i w sposób zorganizowany opuściły budynek szkoły. Nauczyciele zabezpieczyli dokumentację szkolną i zapewnili bezpieczeństwo dzieciom, które znajdowały się pod ich opieką. Wszystkie dane o stanie liczebnym poszczególnych klas zostały przekazane pani Dyrektor, odpowiedzialnej za właściwy przebieg ewakuacji. Po przeprowadzonej ewakuacji uczniowie metodą ćwiczeń praktycznych poznawali sprzęt strażacki oraz porozmawiali ze strażakami o ich odpowiedzialnej i często bardzo niebezpiecznej pracy. Ćwiczenia przeprowadziła jednostka OSP z Babina pod dowództwem p. Marka Sieńko, na którego ręce składamy gorące podziękowania za zaangażowanie i owocną współpracę ze Szkołą Podstawową w Babinie.

Hanna Zioło

                                                                                                                           

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć