Strona główna

PODRĘCZNIKI 2017/2018

Informujemy, że podręczniki szkolne w roku szkolnym 2017/2018 do klas I-VII uczniowie otrzymują bezpłatnie w ramach dotacji celowej. Książki zostaną uczniom przekazane na początku września.

Rodzice we własnym zakresie zakupują jedynie książki i ćwiczenia do nauki religii, których wykaz zamieszczamy poniżej:

Grupa pięciolatków: „Jestem dzieckiem Bożym” wydawnictwo Gaudium.

Grupa sześciolatków: „Jezus moim przyjacielem” wydawnictwo Gaudium.

Klasa I: „Jesteśmy rodziną Pana Jezusa” wydawnictwo Gaudium.

Klasa III: „Przyjmujemy Pana Jezusa” wydawnictwo Gaudium.

Klasa IV: „Jestem chrześcijaninem” + zeszyt ćwiczeń, wydawnictwo Gaudium.

Klasa V: „Wierzę w Boga” + zeszyt ćwiczeń, wydawnictwo Gaudium.

Klasa VI: „Wierzę w Kościół” + zeszyt ćwiczeń, wydawnictwo Gaudium.

Klasa VII: „Spotykam Twoje Słowo” + zeszyt ćwiczeń, wydawnictwo Gaudium.